Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής

(Π.Ο.Ξ.)

Ιδρύθηκε το 1981. Έδρα του είναι η Ξυλαγανή-Ροδόπης και σκοποί του οι παρακάτω:

 

Στα πλαίσια των προσπαθειών για την επίτευξη των σκοπών του, ο Όμιλος σημειώνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

 

Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής
Λαογραφικό Μουσείο
Μ. Αλεξάνδρου 22
69400 Ξυλαγανή
25330 22388
6936 148685