Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Αλευρόμυλος

 

Το καθαυτό τμήμα του μύλου: Τα τρία ζεύγη μυλόπετρες, τοποθετημένες όπως από τη στιγμή που πρωτολειτούργησαν, με κάποια από τα βασικά εξαρτήματα του συστήματός κίνησής τους, μια ξύλινη κατασκευή για τα ‘αλεστικά’, ξύλινες τροχαλίες και λοιπά εργαλεία, φωτογραφίες και έγγραφα σχετικά με την προσφορά του μύλου στα χρόνια της κατοχής αποτελούν πολύτιμο και ενδιαφέρον μουσειακό υλικό.