Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Γεωργοκτηνοτροφικός Βίος

 

Στο χώρο αυτό εκτίθενται:

Απλές, χειροκίνητες μηχανές, εργαλεία και άλλα μέσα, που κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν οι εργάτες αυτής της
γης για τις διάφορες καλλιέργειες, από το όργωμα και τη σπορά ως τη συγκομιδή και εναποθήκευση.Ανάμεσά τους
και κάποια αντικείμενα από την κτηνοτροφία, τυροκομία και μελισσοκομία.
Επιπλέον, θαυμάσιες φωτογραφίες από τις διάφορες εργασίες συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των όσων
βλέπει ο επισκέπτης.