Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής - Λαογραφικό Μουσείο - Ντοκουμέντα - Φωτογραφικό Υλικό

 

 Επίσης στον όροφο βρίσκεται και η προθήκη με ντοκουμέντα και σχετικό φωτογραφικό υλικό: Βαπτιστικά από τις παλιές πατρίδες, έγγραφα σχετικά με τη μετανάστευση και αποκατάσταση των προσφύγων, χειρόγραφο του πρώτου διευθυντή του δημοτικού σχολείου Ξυλαγανής Κων/νου Δούβλη και διάφορα άλλα σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή των Ξυλαγανιωτών στους αγώνες του Έθνους.